financiele dienstverleners  
 
' Onze adviseurs bundelen specialistische kennis en geven financieel advies op het gebied van pensioenen en hypotheken.'Introductie
Wie zijn wij?
De oplossing
Gids in de jungle
Onze werkwijze


Pensioenen
Hypotheken
Financiering van
beleggingspanden

Verzekeringen


door De Heeren
van Leyden

over De Heeren van Leyden
Betalen voor financ ...
          Verzekeraars...
Een gouden toekomst?
Betalen voor 'gratis'...
Is er een financial...
Transparant pensioen...


E-mail
Routebeschrijving

Betalen voor 'gratis' advies

Intermediairs hoeven nu niet alleen met provisie te worden beloond. Kan de klant wennen aan een uurtarief?

Edi Cohen
Verzekeringstussenpersonen maken graag vergelijkingen tussen hun eigen branche en de auto-industrie. Als je bij een Citroëndealer binnenloopt om te vragen hoe je je het best kan vervoeren, weet je zeker dat je met een paar folders met Citroënmodellen weer op straat staat. Hiervan staat geen consument versteld. Als iemand wil uitzoeken hoe zijn oudedagsvoorziening ervoor staat, stapt hij naar een assurantietussenpersoon. Naar aanleiding van het adviesgesprek wordt hem aangeraden om bijvoorbeeld een koopsompolis aan te schaffen. Dan voelt een consument zich soms bekocht. Tussenpersonen vinden deze houding van de consument vreemd. Maar toezichthouders vinden de reactie van de consument redelijk consistent. De Citroëndealer stelt zich niet anders voor dan iemand die Citroëns wil verkopen. Bij de tussenpersoon is dit vaak niet zo helder. Een assurantietussenpersoon noemt zichzelf vaak onafhankelijk pensioen-, verzekerings- of hypotheekadviseur en leeft van de provisie van de verzekeraar voor zijn verkoop van polissen. De vermenging van het adviseurschap met het belang om zoveel mogelijk polissen verkopen, schept terecht verwarring bij de consument.

De situatie zou nu duidelijker moeten worden. Dat tussenpersonen wettelijk alleen maar via provisie voor hun diensten betaald mogen worden, gaat per 1 april op de schop. De tussenpersoon mag voor het geven van adviezen voortaan een rekening naar de klant sturen. Deze verandering is het gevolg van een wijziging in de Wet Assurantiebemiddeling (Wabb). Tot nu toe regelde de wet dat de provisie voor de tussenpersoon onderdeel is van de verzekeringspremie.

Het kabinet en de Consumentenbond wilden al jaren van de afhankelijkheid van provisies af. Tussenpersonen zouden meer op prijs moeten kunnen concurreren door bijvoorbeeld op uurbasis te werken. In april 1999 kwamen de partijen een compromis overeen om de provisieregels gefaseerd te versoepelen. Vanaf 1 januari 2000 mogen intermediairs al provisie teruggeven aan de klant. De klant kan sinds die tijd onderhandelen over de prijs die hij voor een polis moet betalen.

De Consumentenbond, die lang heeft aangedrongen op de wetswijziging, is zeer tevreden dat assurantiebemiddelaars vanaf 1 april niet meer per se beloond hoeven te worden door middel van provisie. De mogelijkheden voor de consument zijn nu veel groter. Een tussenpersoon kan zich laten betalen door middel van een uurtarief, een abonnement of vaste prijs per geleverde dienst. Maar hij kan ook rustig doorgaan met zijn beloning op provisiebasis. De assurantietussenpersoon wordt zo veel onafhankelijker, vindt de Consumentenbond. De intermediair kan zich nu duidelijker als adviseur profileren en hoeft niet alleen maar verzekeringen te verkopen om zijn schoorsteen te laten roken. 'De klant heeft gewoon veel meer keus. De zelfdoener die af en toe hulp nodig heeft, zal de adviseur wellicht zelf willen betalen terwijl de consument die alles aan de tussenpersoon over wil laten, het best vindt dat de kosten voor het advies in de premie verwerkt zitten', zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. Ook denkt de Bond dat deze versoepeling in de wet tot een grotere transparantie in advieskosten zou kunnen leiden. Als de adviseur door zijn klant op uurbasis betaald wordt, kan een klant meer inzicht krijgen in wat het werk van de tussenpersoon eigenlijk kost.

De prangende vraag die tussenpersonen maar ook verzekeraars stellen, is of de consument wel wíl gaan betalen voor advies dat al vijftig jaar 'gratis' is. Een gemiddeld pensioenadvies voor een particulier betekent volgens Robert Borrenbergs van assurantiekantoor De Heeren van Leyden ongeveer tien uur werk. Wil een modale particulier wel zo'n euro 1000 voor pensioenadvies betalen? De meeste tussenpersonen denken van niet. 'Een particulier is meestal niet bereid om zoveel te betalen voor puur advies. Hij is gewend om dat altijd gratis te krijgen', zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Jan van der Meer van Pensioenpoint, een samenwerkingsverband tussen 34 tussenpersonen in Nederland, denkt ook niet dat er veel consumenten binnen een korte tijd gaan betalen voor advies. 'Wel de vermogende particulier, want die is meestal al gewend om zijn accountant te betalen', zegt Van der Meer, wiens organisatie al sinds de oprichting in 1999 heeft ingespeeld op de wetsveranderingen.

Robert Borrenbergs heeft een paar jaar ervaring opgedaan in het geven van financieel advies voor een uurtarief. Ook hij ziet dat een particulier met een modaal inkomen liever niet voor zijn financieel advies wil betalen. 'Om de modale particulier zover te krijgen, moet dit soort advies aftrekbaar worden gemaakt', vindt hij. Vooruitlopend op de nieuwe wettelijke regelgeving splitste hij zijn bedrijf in twee vennootschappen. De ene was voor advies aan klanten tegen een uurtarief, de andere voor het afsluiten van verzekeringen. 'Ik dacht altijd al: dit moet anders. Ik wilde niet worden gedreven door provisie. Bij dit bedrijf kan een klant zich laten adviseren op allerlei gebieden. Hiervoor wordt een uurtarief van euro 125 gedeclareerd. Als iemand een verzekering wil afsluiten, kan hij dat ook doen. Dan berekenen we niet de volledige afsluitprovisie. Een deel hiervan komt als doorlopende provisie op de rekening.'

Dat er in de volgende paar maanden geen stijgende vraag naar betaalde adviesdiensten gaat komen, mag volgens Rob Goedhart van de Consumentenbond niet zomaar aangenomen worden. 'Dit is typisch een verhaal uit de sector. Tot nu toe mocht je niet eens naar betaald advies vragen want dat was tot 1 april nog een economisch delict. Als deze nieuwe mogelijkheden duidelijk aan de consument worden gecommuniceerd, zullen er misschien veel meer mensen zijn dan verwacht die advies op feebasis willen.

De vraag is of grotere transparantie nuttig voor de consument is. 'Klanten zijn niet geïnteresseerd in de hoogte van de provisie die een intermediair bij een aankoop van een polis krijgt. Als je een auto koopt, wil je ook niet weten wat de dealer verdient. Consumenten zijn voornamelijk geïnteresseerd in de totaalprijs van het product', zegt de woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Belangrijker is om een grotere helderheid te krijgen over met welke verzekeraars de intermediair samenwerkt.

Vooral de grote verzekeraars moeten moeite doen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. De mogelijkheid van de consument om tussenpersonen op verschillende manieren te betalen, vergt een grote flexibiliteit bij de verzekeraars. Tot voor kort betaalden verzekeraars hun tussenpersonen voornamelijk met zogenoemde afsluitprovisies. Dit is een provisie die in een som vooraf door de verzekeraar aan de tussenpersoon betaald wordt. Een andere mogelijkheid is een doorlopende provisie waarbij jaarlijks een bedrag aan de verzekeraar betaald wordt. Deze flexibelere manier van provisie betalen, komt hoe langer hoe meer in zwang maar vergt nieuwe administratieve systemen. 'Vooral de grote verzekeraars hebben de oudste portefeuilles met ouderwetse polissen. Voor hen is het vaak een grote stap om hun administratieve systemen op dit soort dingen aan te passen', zegt Goedhart. Kleine en middelgrote verzekeraars zoals Hooge Huys en Legal & General zijn al een paar jaar bezig met voorbereidingen.

De wetswijziging betekent niet dat tussenpersonen uiteindelijk zullen ophouden met het verkopen van polissen op provisiebasis. 'Het werken op provisiebasis is een systeem dat zich al decennia heeft bewezen als een goed systeem. Speciaal bij niet al te ingewikkelde adviezen. Dit is een ander verhaal bij gecompliceerd en diepgaand financieel advies. Dan zijn mensen misschien wel bereid te betalen', zegt een woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars. Belangrijker is om onmiddellijk duidelijkheid te eisen van de klant. 'Ziet hij je als adviseur of als verkoper', zegt Van der Meer.

Copyright (c) 2002 Het Financieele Dagblad

 
 

© De Heeren van Leyden - hypotheken en pensioenen